Google Adwords Specialist voor webshops en MKB

Privacyverklaring

Ik verwerk je persoonsgegevens zorgvuldig. Ik respecteer je privacy en behandel alle informatie die je mij geeft vertrouwelijk. Dat vind ik belangrijk. Ik houd me daarbij aan de eisen van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Persoonsgegevens (UAVG).

In deze privacyverklaring leg ik uit welke gegevens ik wanneer, waarom en op welke manier verwerk.

Wanneer verzamel ik persoonsgegevens?
Ik verzamel je persoonsgegevens wanneer je informatie aanvraagt over of gebruik maakt van mijn diensten (waaronder trainingen), wanneer je een vraag stelt via het contactformulier op deze website of wanneer je op een andere manier met mij contact opneemt.

Welke persoonsgegevens verwerk ik?
Ik verzamel contactgegevens zoals bedrijfsnaam, jouw naam, adres, telefoonnummer (vast en mobiel) en e-mailadres. 

Waarom verwerk ik persoonsgegevens?
Ik verwerk persoonsgegevens om mijn diensten te kunnen leveren, zoals het opzetten van een Google Ads account. Ook sla ik gegevens op om te kunnen reageren op jouw vragen en berichten, een offerte te kunnen sturen en voor het sturen van facturen. Ik bewaar deze gegevens 7 jaar.

Gegevens delen met derden
Ik maak gebruik van systemen of diensten van derden (zoals website hosting, mailservers en telefoondiensten), waarbij het mogelijk is dat deze leverancier ook toegang heeft tot je gegevens.

Als je gebruik wilt maken van de diensten van één van de bedrijven waar ik mee samenwerk, zal ik je contactgegevens uiteraard met hen delen. Maar dat doe ik alleen op jouw verzoek. Ik verkoop geen persoonsgegevens aan derden.

Inzage en wijzigen van je gegevens
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens ik van je verzamel, kun je altijd contact met mij opnemen door te mailen naar info@emarketingexperts.nl of bel met mij op 0475-533420.

Je hebt de volgende rechten:

Klacht indienen 
Als je vindt dat ik je niet op de juiste manier met je persoonsgegevens omga, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging
Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen misbruik en fraude. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk.

Deze website maakt gebruik van een beveiligde verbinding (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens verstuurt.

Cookies
Ik maak geen gebruik van cookies op deze website. Dat is misschien raar voor een online marketing bedrijf, want het is wel zo handig om het bezoek op je website te analyseren. Maar dan moet je dat wel doen. Ik neem daar nooit de tijd voor, dus dan kan ik die cookies net zo goed achterwege laten. Overigens kun je cookies altijd eenvoudig verwijderen via je browser.

Contact en vragen
Als je vragen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring hoor ik die natuurlijk graag. Laat het weten via info@emarketingexperts.nl.

Wijziging van privacyverklaring
Als ik in de toekomst een andere werkwijze ga hanteren of toch met Google Analytics aan de slag wil, zal ik deze privacyverklaring uiteraard aanpassen.

Artikelen

Neem vrijblijvend contact op